на онлайн магазина buy2say.com.

Използвайки уеб сайта, считаме че приемате и сте съгласни с Условията за ползване.

Настоящите Условия за ползване уреждат взаимоотношенията между РОСТИ ЕООД и Потребителите на електронни страници и услуги, намиращи се на домейн buy2say.com и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от фирмата.

РОСТИ ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г. С. Раковски 193; ЕИК 121836124, телефон за контакт +359 8888 09 679, имейл: info@buy2say.com.

1. Условия за поръчки през онлайн магазина на фирма "РОСТИ" ЕООД

Поръчването на определена стока става след заявка посредством електронен магазин(buy2say.com) на фирма РОСТИ EООД. Следва автоматичен отговор на електронната поща на Потребителя за получената заявка или запитване.

Възможно е прозвъняване от служител на РОСТИ ЕООД за допълнително потвърждение и уточняване на всички детайли относно доставка, оформяне на документи и допълнителни услуги свързани със заявката.

Поръчки, направени на сайта преди 14.00 часа в работно време се разглеждат и изпълняват същия ден, подадените заявки след този час или в почивни дни се обработват на първия работен ден по реда на постъпване.

Указаната цена на отделната стока включва Данък добавената стойност (ДДС) и е в Евро, български лева или съответната избрана валута за 1 брой.

Потребителят посочва основните параметри на желаната от него стока, съгласно предоставените опции и вида на стоката (модел, цвят, брой и др.).

При поръчка, Потребителят задължително посочва свои контакти, чрез които е възможно да се установи обратна връзка от наша страна.

Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва РОСТИ ЕООД със задължението за изпълнение на доставката.

РОСТИ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките, а Потребителите се считат за информирани с посочените промени от датата на публикуването им.

Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка.

Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася за продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

РОСТИ ЕООД има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжна да уведомява предварително Потребителите.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

2. Условия за връщане и упражняване правото на отказ от договор

2.1 Потребителят има право да се откажете от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок до 14 календарни дни.

Срокът за отказ е 14 календарни дни считано от датата, на която Потребителят е получил от куриер стоката.

За да се упражни правото на отказ, трябва да се попълни формуляр (Връщане на продукти) не по-късно от 14 календарни дни от датата на доставка.

2.2 Закупен продукт се връща само и единствено в пълен комплект и ако всички кутии/ опаковки са оригинални и не е повредена тяхната цялост.

Продукти, които са видимо използвани не подлежат на възстановяване на сумата.

В случай, че върнатия продукт е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, продукти увредени от токови удари, липсващи аксесоари РОСТИ ЕООД си запазва правото да реши дали да приеме продукта и при какви условия, с или без приспадане на сума за възстановяване на нанесените щети върху продукта.

За решението на РОСТИ ЕООД, Потребителят ще бъде уведомен след проверката и прегледа на продукта при постъпването му в склада на фирмата.

2.3 Възстановяването на суми се извършва по следните начини:

При направена поръчка и заплатена по банков път. Възстановяването на сумата към клиента се извършва по банков път по посочена банкова сметка от клиента в срок до 14 работни дни.

При направена поръчка и заплатена с кредитна или дебитна карта. Възстановяването на сумата към клиента се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок до 5 работни дни.

3. Гаранционни условия

РОСТИ ЕООД предоставя 24 месеца гаранция за всички продукти, за които това е приложимо. За гаранции с по-голям срок от 24 месеца задължително се изисква продукта да бъде регистриран в сайта на производителя за да бъде удължена гаранцията.

През 24-те месеца гаранция РОСТИ ЕООД се задължава да обслужва всички належащи гаранционни ремонти на продукта. След този срок гаранцията на продукта се обслужва от производителя, като Потребителя комуникира и заявява своята рекламация директно към производителя на продукта.

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажба и важи на територията на Република България.

Гаранционна стока се обслужва, като такава, само при представяне на оригинална гаранционна карта от Потребителя, на чието име същата е издадена или платежен документ – фактура и разписка от куриер (Ди Ейч Ел Експрес).

Ако рекламацията се извършва с пратка, чрез куриер се прилагат копия на гореспоменатите документи, кратък опис на проблема, телефонен номер и имейл за контакт.

При изпращане с куриер Стоката се връща в пълен комплект и опаковка, гарантираща безопасен транспорт и пратката се застрахова.

Когато Сервизът установи след преглед и тест на продукта, че рекламацията е основателна, фирма РОСТИ ЕООД се задължава в едномесечен срок от датата на приемане да извърши ремонт, замяна с нов /аналогичен/ продукт.

Когато същият продукт не е наличен в момента или е спрян от производство са възможни следните варианти:

 • Продуктът се подменя с такъв от друг производител, но с аналогични параметри с тези на рекламационния продукт.
 • Продуктът се подменя с такъв от същия производител, който замества спряният от производство или недоставим рекламационен продукт.
 • Продуктът се оценява по текущата ценова листа или по пазарна стойност и на клиента се предоставя възможност да получи друг продукт за тази сума, да доплати за избран от него продукт или да получи обратно съответната сума.

Независимо от търговската гаранция, Продавачът отговаря за съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112 - 115, чл.119 от ЗЗП.

Ако сервизът установи, че върнатият продукт е без дефект или описаното несъответствие от клиента се дължи на неправилна софтуерна настройка, то сервиза е възможно да таксува клиента за сервизно изпитване на продукта по ценова листа на сервиза.

Гаранцията се прекратява в следните случаи и не се уважават рекламации за повреди, причинени от:

 • Лош транспорт;
 • Неправилно съхранение;
 • Небрежност, в това число неправилен монтаж и експлоатация /включително повредени гнезда, жакове, куплунги и др.;
 • Неизправност причинени от големи колебания в електрическата мрежа;
 • Природни бедствия, замърсена среда, инсекти или течности;
 • Механично увреждане на корпус, деформации, изпускане, удар, счупвания;
 • Използване на неоригинални адаптери, захранващи устройства и аксесоари;
 • Отслабващ капацитет на батерии;
 • Повреди причинени от висока влажност, вибрации или лошо охлаждане;
 • Опити за отстраняване на повредата от неупълномощени лица;

РОСТИ ЕООД не носи отговорност за използването на нелицензиран софтуер, неоторизирани модификации на вградения софтуер и наличие на вируси.

За всички спорни въпроси, неупоменати в настоящите Общи условия се процедира съгласно ЗЗП, ЗЕТ и Търговския закон.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез имейл: info@buy2say.com, чрез формата за контакт и запитвания на сайта или на тел: +359 8888 09 679, в рамките на работното време: от 10:00 до 16:00 часа, от понеделник до петък.Последвайте ни във Facebook